Siedziba kancelarii
Nasza siedziba
ul. Piotrkowska 60
Siedziba kancelarii notarialnej
Nasza siedziba
ul. Piotrkowska 60

Notariusze J. Skoneczny i D.J. Kaszyński - Kancelaria Notarialna w Łodzi


Witamy na stronie internetowej naszej Kancelarii Notarialnej!Znajdą nas Państwo w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 60.

W zakres obowiązków notariusza wchodzi m.in. sporządzanie aktów notarialnych i wyciągów dokumentów, poświadczenie podpisu, poświadczenie zgodności kopii dokumentów z oryginałami oraz inne czynności notarialne.

Jeśli poszukują Państwo informacji ma temat dokumentów potrzebnych przy poszczególnych czynnościach notarialnych w naszej kancelarii, znajdują się one w zakładce dokumenty i informacje.

Natomiast w zakładce opłaty zamieściliśmy informacje dotyczących opłat i kosztów świadczonych przez nas usług notarialnych.

Kancelaria Notarialna J. Skoneczny i D.J. Kaszyński z Łodzi zapewnia swoim Klientom pomoc w zakresie następujących czynności notarialnych:

 • sporządzamy akty notarialne, obejmujące: przeniesienie własności nieruchomości, umowy sprzedaży, darowizny lub zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności
 • poświadczamy własnoręczność podpisu na dokumentach
 • poświadczamy kopie dokumentów za zgodność z oryginałem
 • sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie oraz przedmałżeńskie
 • podziały majątku wspólnego małżonków i byłych małżonków
 • pełnomocnictwa
 • testamenty
 • umowy spółki
 • protokoły ze zgromadzeń organów spółek
 • poświadczenia dziedziczenia

Oprócz tego, na życzenie klientów:

 • przyjmujemy na przechowanie dokumenty oraz pieniądze w związku z przeprowadzaną czynnością notarialną, np.: w przypadku sprzedaży możemy przyjąć na prowadzony rachunek powierniczy kwotę ceny sprzedaży, aby przekazać ją po zawarciu umowy sprzedaży na rachunek sprzedawcy.

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, z tego tytułu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza, mają charakter dokumentu urzędowego. Do obowiązków notariusza należy sprawowanie pieczy  nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów zainteresowanych stron oraz innych osób, dla których przeprowadzane czynności mogą powodować skutki prawne. Obowiązkiem notariusza  jest również udzielanie klientom wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
W związku z różnymi sytuacjami jakie mogą się w życiu zdarzyć, czynności notarialne dokonywane są nie tylko w kancelarii notarialnej, ale jeśli zachodzi taka potrzeba lub konieczność, charakter czynności lub szczególne okoliczności w innym miejscu ustalonym z klientem.