Siedziba kancelarii
Nasza siedziba
ul. Piotrkowska 60
Siedziba kancelarii notarialnej
Nasza siedziba
ul. Piotrkowska 60

Notariusze J. Skoneczny i D.J. Kaszyński - Kancelaria Notarialna w Łodzi

Witamy na stronie internetowej Kanclelarii Notarialnej.
Serdecznie zapraszamy do naszej siedziby przy ulicy Piotrkowskiej 60.
Notariusz sporządza akty notarialne, poświadcza własnoręczność podpisu na dokumentach, poświadcza kopie dokumentów za zgodność z oryginałem jak również wykonuje inne czynności notarialne.

Informacje dotyczące dokumentów oraz innych przydatnych informacji znajdują się w zakładce dokumenty i informacje.

Informacje związane z kosztami i opłatami od czynności notarialnych znajdują się w zakładce opłaty.

Kancelaria Notarialna J. Skoneczny i D.J. Kaszyński pomoże w gąszczu przepisów prawnych. Oferta notarialna naszej kancelarii obejmuje następujące czynności notarialne:

 • sporządzamy akty notarialne, obejmujące: przeniesienie własności nieruchomości, umów sprzedaży, darowizny lub zamiany, działu spadku, zniesienia współwłasności
 • poświadczamy własnoręczność podpisu na dokumentach
 • poświadczamy kopie dokumentów za zgodność z oryginałem
 • sporządzamy umowy majątkowe małżeńskie oraz przedmałżeńskie
 • podziały majątku wspólnego małżonków i byłych małżonków
 • oświadczenia pełnomocnictwa
 • testamenty
 • umowy spółki
 • protokoły ze zgromadzeń organów spółek
 • poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumentach
 • poświadczenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty sum pieniężnych czy wydania nieruchomości lub lokali
 • poświadczenia dziedziczenia

Oprócz tego, na życzenie klientów:

 • przyjmujemy na przechowanie dokumenty oraz pieniądze w związku z przeprowadzaną czynnością notarialną, np.: w przypadku sprzedaży możemy przyjąć na prowadzony rachunek powierniczy kwotę ceny sprzedaży, aby przekazać ją po zawarciu umowy sprzedaży na rachunek sprzedawcy.

Notariusz działa jako osoba zaufania publicznego, z tego tytułu korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonywane przez notariusza, mają według prawa charakter dokumentu urzędowego. Do obowiązków notariusza należy sprawowanie pieczy   nad właściwym zabezpieczeniem praw i interesów zainteresowanych stron oraz innych osób, dla których przeprowadzane czynności mogą powodować skutki prawne. Obowiązkiem notariusza  jest również udzielanie klientom wszelkich niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
W związku z różnymi sytuacjami jakie mogą się w życiu zdarzyć, czynności notarialne dokonywane są nie tylko w kancelarii notarialnej, ale jeśli zachodzi taka potrzeba lub konieczność, charakter czynności lub szczególne okoliczności w innym miejscu ustalonym z klientem.